Volba ředitele

     Představte si úplně rozbitou ulici, po asfaltu ani stopy, díry, bláto, prach, chodníky rozbité, značení žádné. A přesto se po ní valí nepřetržitý proud těžkých náklaďáků a davy chodců. Všichni na její stav nadávají, všichni jsou tím postiženi, ale ulice v podstatě slouží. I když blbě.

      Na její údržbu je k dispozici jen starý parní válec a pár brigádníků s lopatama.

      A teď bychom měli dosáhnout zásadního zlepšeni situace volbou nového řidiče parního válce. A budeme vést dlouhé rozpravy, zda má být jeden nebo dva kandidáti.

      Je jasné, že i kdyby byl sebelepší, může jezdit s válcem sem a tam jak chce, ale ulici tím neopraví, nanejvýš tím bude zdržovat dosavadní provoz.

      Ani sebeobratnějším manévrováním s jedním parním válcem neobstará štěrk, asfalt, obrubníky, kanalizační a instalační materiál na opravu inženýrských sítí, kvalifikované bagristy, instalatéry, řidiče náklaďáků a obsluhu silničních mechanismů, bagry, náklaďáky, buldozery, finišery a další stroje, barvy na vodorovné značení, sloupy a lampy a značky a v neposlední řadě zeměměřiče, projektanty a také lidi, kteří dokážou obstarat všechna potřebná povolení a schválení na úřadech.

      Ale i kdyby nově zvolený řidič parního válce místo svojí práce obstaral toto vše, co vlastně vůbec nemá v kompetenci, dosáhne tím jedině toho, že to zase bude scházet někde jinde.

      Praha 13.2.1989


PS.
Tuhle povídku jsem napsal v období rozpaků všech českých subjektů z Gorbačovovy perestrojky. Podobenství s ulicí přesně popisuje stav nejen většiny ulic, ale také většiny domů, továren, inženýrských sítí, zdravotní péče, vzdělání a vzdělávání, zásobování, kultury a umění i životního prostředí. Konkrétně Tesla Strašnice, ve které jsem v té době už 12 let pracoval, byla těžce kritizována za neplnění plánu výroby barevných televizorů Tesla Mánes. Vedení podniku bylo v těžké situaci. Na jednu stranu se měli obhajovat, ale nesměli se prořeknout, že máme v našem skladu několik tisíc připravených televizorů - jen namontovat obrazovku. A taky máme ve skladu několik tisíc barevných obrazovek. A každý zaměstnanec naší Tesly mohl dostat za zbytkovou cenu televizor vrácený v záruce jako neopravitelný. Totiž nesměli to uvést na svou obranu jednoduše proto, že obrazovky byly vyrobeny v SSSR. Přesná čísla nevím, ale podle kolegů, kteří na montáži televizorů pracovali, byla většina obrazovek naprosto nefunkční už v okamžiku vybalení dodávky. Takovou samozřejmost, jako že dodávka byla o několik měsíců zpožděna a po stranické linii dlouho marně urgována, aby nám Svaz Sovětských Socialistických republik dodávku vůbec poslal, snad ani nemusím zmiňovat. Jen jako perličku, televizory měly podle našich oficiálních vnitropodnikových informací STOPROCENTNÍ poruchovost v záruční době, tedy každý televizor byl během záruky opravován nebo vrácen jako neopravitelný a nejednalo se jen o vady obrazovek. Jako další perličku uvedu pořad odvysílaný ve zprávách - Televizních novinách. V záběru zvenčí brána a vrátnice Tesly s komentářem "Tohle je ta Tesla, která neplní plán výroby a tady na konci pracovní doby odcházejí pracující, kvalitní práci odvádějí a přesto firma neplní. Jenže nikdo z vedení továrny nám není ochoten příčinu vysvětlit. Věříme tedy naší straně a vládě, že ve vedení továrny brzy zjedná nápravu. Už se projevuje vliv perestrojky a jedná se o volbě nového ředitele.

Snad ani nemusím vysvětlovat, že plánované náklady na výrobu televizorů byly mnohonásobně překročeny. Ani o tom se občan ČSSR nesměl dozvědět. Cena byla stanovena a zaručena státem (Státní maloobchodní cena neboli SMC byla dlouhodobě neměnná u VEŠKERÉHO zboží, takže si všichni pochvalovali a dodnes si pamatují, že se nezdražovalo, jen občas bylo vyprodáno, protože některé nezodpovědné továrny neplnily plán, ale naprostá většina plnila plán na sto i více procent díky obětavosti pracujících, takže v podstatě všechno v pořádku). Dám jednoduchou otázku: Kde vzala Tesla peníze na pokrytí zvýšených nákladů na výrobu? Jednoduchá odpověď. Nikde. Tesla náklady výroby ani mzdy zaměstnanců neplatila, to vše platil stát. Slyšeli jste někdy termín CHOZRASČOT? To byl strašák perestrojky, naprosto nebývalý a za reálného socialismu nepředstavitelný způsob hospodaření továren a nikde nebyl zaveden - totiž, že by továrna sama prováděla svoje účetnictví a přitom by dokonce musela dbát na kladný rozpočet. Po sametovce vyšlo najevo, ale jen interně, že jen naší Tesle dluží SSSR přes sto milionů korun, které nemůžeme nikde požadovat, protože se jedná o dodávky zboží v naší Tesle vyrobeného a do SSSR dodaného. Strana a vláda se chlubila, že náš vývoz do SSSR je mnohonásobně vyšší než dovoz. Nějak se přitom neuvádělo, že nám SSSR za naše zboží dlouhodobě neplatí, takže my jsme mezinárodní dluhy měli menší, než pohledávky. Hle jak lze vyrobit kladné účetnictví. Dám trochu složitější otázku: Kde a jak vzniklo zboží do SSSR vyvezené a nezaplacené? Jednoduchá odpověď: V ČSSR.

Dám ještě složitější otázku: Co je a co není tunelování?
a.) Všichni mají zaměstnání, stálé mzdy a neměnné ceny a naše Tesla vyrábí a expeduje výrobky, za které zákazník neplatí;
b.) Naše Tesla téměř nic nevyrábí, zaměstnává mizivý počet zaměstnanců a uvolněné prostory pronajímá, například Českým radiokomunikacím;

Praha 17.12.2012

Co dál
Přejdi domů na moji webovou stránku, nebo použij ikonu "ZPĚT" v horní liště, nebo zavři okno dvojhmatem Alt-F4,
Moje mailová adresa je xjim@seznam.cz
Tato nekomerční stránka je vytvořena ve zdrojovém kódu kolektivní (koco)vinou autora.