Svatební služby: Agentura LOVE SERVICE

Vybráno z mejlespondence xjim>>>> svi>>>> . . . vytvořeno 25.1.2006

svi>>>>
    Přeji krásné a pohodové vánoce. Bylo by skvělé, kdyby byly na bílém sněhu. Mohli bychom stavět sněhuláky hlavou dolů, aby zajíci mohli na mrkev.

xjim>>>>
    Děkuji za krásný bonmot s mrkvou, opajcnu ho a použiju. Sice je známou skutečností, že "když opajcnu jednoho autora, je to plagiát, když opajcnu dvacet, je to vědecká práce". Na tu mi ale dalších potřebných devatenáct pramenů chybí, takže to bude plagiát. No a co, stejně na to málokdo přijde. Je jen potřeba pajcovat málo známé zdroje. No a nebo to bude citace, takže to dám do uvozovek (viz výš - víš?)

svi>>>>
    Dokud jsem bydlela v Plzni, tak jsem tam měla specializovanou partu přátel, ale my jsme kromě na nervy nehráli na žádné hudební nástroje. Měli jsme svatební agenturu "Love Service", a tak jako jsou na pohřbech plačky, tak my jsme zajišťovali svým přátelům a známým ostudu na svatbách. Někdo dostal živé sele, které pak všichni honili po plzeňském náměstí, někomu jsme po obřadu unesli tchyni sanitkou a než se objelo náměstí, tak byla vrácena ofáčovaná jako mumie zpět, někdo dostal ledničku bez agregátu, takže pilná babička, která ji hned zapla a naskládala do ní dorty, je druhý den zkažené vyhazovala. Někomu jsme složili rozebranou postel s nebesy na schodišti před bytem ve druhém patře čtypatrového domu bez výtahu tak, že ji každý musel přelézat apod. Mně se kamarádi pomstili tím, že všichni přijeli autobusem, oblečeni za jezeďáky (rádiovky s anténou, modré pláště, gumovky apod.) Měli transparent
"Vy z města koukáte, jak na vesnici žijou lidi a my z vesnice, jak ve městě žijou zvířata." Podpis JRD Vydlákof. K tomu jsem přímo před radnicí dostala živého kozla s pozlacenými rohy, živou slepici a králíka, vidle, cep, pytel sena, ošatku na vejce, hrábě. Všichni svatebčané pak tancovali v těch bobcích, no eňo, ňuňo. Tenkrát zastavila i kolem projíždějící tramvaj a všichni cestující se lepili na skla a koukali, co se to tam děje. Svatba byla velkolepá, od té doby jsem se úspěšně rozvedla a zařekla se, že už se nikdy nevdám, protože už nechci takovou ostudu zažít. Není nad přátele - dobráky. Mnoho let jsme anonymně poskytovali svatební služby i úplně neznámým lidem. Kdoví, možná třeba i Vám.

xjim>>>>
    Nevím, jestli Vás trumfnu okolnostmi mojí svatby a vlastně mě doteď nenapadlo, že to tenkrát mohla být recese Vašich kámošů. Na radnici v Praze 4 jsme přijeli včas, jenže se tam nás asi tak dvacet úplně ztratilo mezi střízlivě odhadnuto tak asi několika sty cikánů, spíš víc set, než jen několik. V době, kdy už podle rozvrhu začínala naše změna úřední klasifikace našeho dosavadního způsobu života, ve skutečnosti začínala končit možnost dalšího dovnitřního proudění svatebčanů se snažících dovnitřnit a zúčastnit se obřadu, který podle rozvrhu už skončil, ale nevěsta, mladičká cikánka vedená v rámě svým otcem, byla dosud venku na chodníku asi třista metrů daleko od vchodu do radnice na konci průvodu, který nebyl dvojstupem, ale v té chvíli už nejméně dvojstostupem a nemohši dovnitř, pokřikovali všichni čímsi, co mohlo být romština, maďarština, spíš však nemoc hlasivek, než prostředek dorozumění, takže prakticky to byl konec dorozumění.

    I rozlévali se jak nenewtonská kapalina (to je například rajský protlak, jehož viskozitu, hustotu, rychlost proudění a další vlastnosti nelze definovat Newtonskými fyzikálními veličinami, protože jsou nepředvídatelné a nepředvídatelně se mění) a dvojice nutná k zahájení obřadu se mezi nimi pohybovala Braunovým pohybem. Naštěstí jak známo částice pohybující se Braunovým ohybem zaujme postupně všechny pozice v daném prosoru, ocitla se potřebná dvojice znenadání v pozici vedle ženicha, který ji chytil a tím znemožnil další chaotický pohyb důležité účastnice svatby a začal proslov oddávajícího.

    Nejsem si jist, zda svědkové byli celou dobu od začátku proslovu do podpisu svědků titíž, spíš mám dojem, že se nejen různě několikanásobně vyměnili, ale místama v prostoru svědků jich stálo dobře počítáno třicetsedum a jednu chvíli dokonce až dvacetšest. Nicméně všichni vypadali stejně a zřejmě se i stejně jmenovali, nevěstě svědčil Dežo Kykolka a ženichovi taky Dežo Kykolka a jednalo se viditelně o dvě osoby, nemůžu říct dvě různé osoby, protože to byly osoby nerozeznatelně stejné, i když šlo o nejméně dva jedince.

    Dívali jsme se na to zblízka z předsíně vedle obřadní místnosti, a ač jsme měli blízký pohled na - vlastně nemůžu říct na oltář, když to byl národní výbor - nemůžeme určit ani přibližně, jestli se nevyměnil aji ženich. Byl to - jak jinak ? - Dežo Kykolka, takže nevěsta rozená Marika Kykolková byla po svatbě Marika Kykolková-Kykolková, protože si ponechala i své dívčí jméno, pod kterým byla už za svobodna slavná. Když pak dozněl pochod, za něhož se měl, a pravda zčásti i konal venwardní pochod, dveře nestačily kapacitou a když jsme my s mojí nevěstou a se mnou a našimi svatebčany pochodovali za zvuku kvapíku z předsíně do obřadních pozic, stále ještě měli svatečané předchozí mnohonásobnou většinu nad naší nepočetnou skupinkou. Ostatně se zastavili a hle, i oni byli částečně také našimi svatebčany, i když přát mnoho všeho nám nepřišli.

    Když se tak zamýšlím, zda-li to mohli zpunktovat ( nebo je správně spunktovat ?) Vaši kamarádi, inu mohli by byli bývali byli docela snadno, protože celá ta oblast kolem byla, a dosud je - cikánská čtvrť, i když nejmíň cikánská půl, prakticky ale úplně celá. Ostatně zanedbatelná většina nám neznámých účastníků naší svatby se po našem hromadném přetřesu pravic hojně jala u oddávající dožadovat té slíbené stokoruny, čemuž jsem tehdy nechápal. Ale ve světle dnešního odhalení... .

    Pro případné vyhledávače rasistických podtextů uvádím, že cikány mám rád a nepovažuji je za rasově odlišné od jiných skupin u nás se vyskytujících, stejně tak nehodlám slyšet cokoli o rasismu, když mluvím o rybářích či řidičích. Napětí mezi cikány a kýmkoli jiným je myslím menší, než třeba mezi rybáři a vodáky, což jako vodák dobře znám. A rozhodně je menší, než mezi řidiči a řidiči, kteří jsou příslušníci jedné jediné skupiny a jsou si osinou si kdesi. Smířlivá slova platí hlavně o cikánech, horší je to s těmi, kteří si říkají Romové, ale do sčítání obyvatel uvádějí národnost českou. Takže tehdy na svatbě jsme se všici navzájem usmívali a všichni jsme z toho měli páté vánoce, ač bylo čtvrtého července.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pro úplnost uvádím, že v textu výše je pět záměrných plagiátů, čímž bych rád otestoval, jestli jsou pro jiného k nalezení, najdete je? Uvedu jednu nápovědu, Dežo Kykolka (i Marika) je vykraden z vtipu, jak přijde cikán do trafiky: "Hele, ty znáš Deža Kykolku?""Ne." opáčí trafikantka. "A Mariku Kykolkovou znáš?""Ne.""Tož co to táraš, predsa máš na tabuli napísane: "Známky kolky".

Zbývají čtyři. Mám ale k dispozici rozluštění testu. Ostatně poté, co uvedu pramen, odkud jsem daný výrok převzal, stane se z plagiátu citace. Doufám, že nedopadnu jako novináři, kteří ve svých článcích citovali pár vět z proslovu nového papeže a přišel jim účet půl milionu EUR za autorská práva.

Takže máte-li připraveny autory a díla, ze kterých jsou citace převzaty, stiskněte několikrát klávesu Page Down.

Co dál Stiskni několikrát klávesu Page Down,
nebo použij ikonu "ZPĚT" v horní liště, nebo zavři okno dvojhmatem Alt-F4,

Je tu znovu článek, tentokrát jsou citace vyznačeny tučně a černě s uvedením pramene v závorce za citátem:

   
Nevím, jestli Vás trumfnu okolnostmi mojí svatby a vlastně mě doteď nenapadlo, že to tenkrát mohla být recese Vašich kámošů. Na radnici v Praze 4 jsme přijeli včas, jenže se tam nás asi tak dvacet úplně ztratilo mezi střízlivě odhadnuto tak asi několika sty cikánů, spíš víc set, než jen několik. V době, kdy už podle rozvrhu začínala naše "změna úřední klasifikace našeho dosavadního způsobu života"
{cituji z blahopřání, které jsem u příležitosti mojí svatby dostal od mého spolužáka a spoluhráče v kapele ICING}
, ve skutečnosti začínala končit možnost dalšího dovnitřního proudění svatebčanů se snažících dovnitřnit a zúčastnit se obřadu, který podle rozvrhu už skončil, ale nevěsta, mladičká cikánka vedená v rámě svým otcem, byla dosud venku na chodníku asi třista metrů daleko od vchodu do radnice na konci průvodu, který nebyl dvojstupem, ale v té chvíli už nejméně dvojstostupem a nemohši dovnitř, pokřikovali všichni čímsi, co mohlo být romština, maďarština, spíš však "nemoc hlasivek"
{Cituji ze souboru IRSKÁ MOUDRA , který jsem dostal mailem, autora textu neznám}
, než prostředek dorozumění, takže prakticky to byl konec dorozumění.

    I rozlévali se jak
"nenewtonská kapalina (to je například rajský protlak, jehož viskozitu, hustotu, rychlost proudění a další vlastnosti nelze definovat Newtonskými fyzikálními veličinami, protože jsou nepředvídatelné a nepředvídatelně se mění)"
{tuto zvláštnost jsem slyšel od jiného mého spolužáka}
a dvojice nutná k zahájení obřadu se mezi nimi pohybovala Braunovým pohybem. Naštěstí jak známo částice pohybující se Braunovým ohybem zaujme postupně všechny pozice v daném prosoru, ocitla se potřebná dvojice znenadání v pozici vedle ženicha, který ji chytil a tím znemožnil další chaotický pohyb důležité účastnice svatby a začal proslov oddávajícího.

    Nejsem si jist, zda svědkové byli celou dobu od začátku proslovu do podpisu svědků titíž, spíš mám dojem, že se nejen různě několikanásobně vyměnili, ale místama v prostoru svědků jich stálo dobře počítáno
"třicetsedum a jednu chvíli dokonce až dvacetšest"
{toto není citace, ale plagiát z díla Největšího Čecha, a to ze hry "Dlouhý, Široký a Krátkozraký, děd Vševěd popisuje past na trpaslíky, kterých se tam chytne šest i pět}
. Nicméně všichni vypadali stejně a zřejmě se i stejně jmenovali, nevěstě svědčil "Dežo Kykolka"
{vtip o cikánovi a trafikantce mi vyprávěla moje kolegyně v GME Gábina}
a ženichovi taky Dežo Kykolka a jednalo se viditelně o dvě osoby, nemůžu říct dvě různé osoby, protože to byly osoby nerozeznatelně stejné, i když šlo o nejméně dva jedince.

    Dívali jsme se na to zblízka z předsíně vedle obřadní místnosti, a ač jsme měli blízký pohled na - vlastně nemůžu říct na oltář, když to byl národní výbor - nemůžeme určit ani přibližně, jestli se nevyměnil aji ženich. Byl to - jak jinak ? - Dežo Kykolka, takže nevěsta rozená Marika Kykolková byla po svatbě Marika Kykolková-Kykolková, protože si ponechala i své dívčí jméno, pod kterým byla už za svobodna slavná. Když pak dozněl pochod, za něhož se měl, a pravda zčásti i konal venwardní pochod, dveře nestačily kapacitou a když jsme my s mojí nevěstou a se mnou a našimi svatebčany pochodovali za zvuku kvapíku z předsíně do obřadních pozic, stále ještě měli svatečané předchozí mnohonásobnou většinu nad naší nepočetnou skupinkou. Ostatně se zastavili a hle, i oni byli částečně také našimi svatebčany, i když přát mnoho všeho nám nepřišli.

    Když se tak zamýšlím, zda-li to mohli zpunktovat ( nebo je správně spunktovat ?) Vaši kamarádi, inu mohli by byli bývali byli docela snadno, protože celá ta oblast kolem byla, a dosud je - cikánská čtvrť, i když nejmíň cikánská půl, prakticky ale úplně celá. Ostatně zanedbatelná většina nám neznámých účastníků naší svatby se po našem hromadném přetřesu pravic hojně jala u oddávající dožadovat té slíbené stokoruny, čemuž jsem tehdy nechápal. Ale ve světle dnešního odhalení... .

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Pokud někdo prokáže v mém článku další plagiát, má u mě moje uznání. A odměnu. Když se o ni přihlásí.

Co dál

Použij ikonu "ZPĚT" v horní liště, nebo zavři okno dvojhmatem Alt-F4,
nebo jdi na Jiřulkovy spisy
nebo jdi na Vlastnoruční bigbít - domácí stránku mojí kapely TYLS

Moje mailová adresa je xjim@seznam.cz
. . Tato nekomerční stránka je vytvořena ve zdrojovém kódu.