Bludy a pověry o dopravě

   Tím mám na mysli obecně tradované názory, které ale jsou chybné. Pokusím se je uvést na pravou míru.
Tohle povídání je vlastně doplněk Trabant story, kterou jsem nedávno dopsal a část pověr tam vymycuji, ale tohle mě napadlo dodatečně.

   Pověra praví, že pomalejší jízda je bezpečnější než rychlá. Nuže toto tvrzení je omyl. Nejbezpečnější je jízda přiměřeně rychlá. Tedy pardon, nejbezpečnější je jízda nulovou rychlostí ve vlastní garáži, přitom je dopravní nehoda úplně vyloučena. Uvažujeme-li jako druhou krajní možnost rychlost 160 kilometrů za hodinu (takovou mají zhruba nejvyšší rychlost Feliny) v době dopravní špičky centrem města, kde bych se takhle naboural nejpozději během jedné minuty, pak by vycházelo, že pojedu-li po Praze od Muzea k Paláci kultury tak pomalu, že tato jízda bude trvat deset dní, vypočtená pravděpodobnost nehody je 0,00007. Přesto, jel-li bych takto pomalu, určitě by mě nehoda neminula, ne-li hned několik. Na tomhle přehnaném příkladě se snažím ukázat, že jízda nepřiměřeně pomalá je zrovna tak nebezpečná, jako příliš rychlá. Pochopitelnější příklad je jízda desetikilometrovou rychlostí po dálnici. S jistotou Vás brzy někdo sejme. Ale dost absurdit, vraťme se do skutečného provozu. To, že někdo sedne do auta, místo aby ho nechal v garáži, je proto, aby se odněkud někam dostal, což je první plán a důvod toho počínání. Kdyby jediným motivem bylo nenabourat, nesměl by vyjet. Jestliže už tedy jedu, tedy jedu tak, abych se nenaboural, čili rychlostí takovou, jakou daná místa umím projet. Podstatné je ale taky, aby nenaboural někdo do mě, ani mojí vinou do někoho jiného. To právě bych ale nepřiměřeně pomalou rychlostí zavinil.

   Když jedu po volné silnici zhruba 100, což je v toleranci radaru a na normálních úsecích naprosto bezpečné, pak stejnou rychlostí jede naprostá většina aut a předjíždějí mě jen auta silná, která si neberou rychlostní limity k srdci, ale zato jsou schopná rychle předjet. Pojedu-li ale 80, budou mě předjíždět náklaďáky a auta slabá. Ty ale pojedou v protisměru značně dlouho, protože se nejsou schopné svižně rozjet. Takové předjíždění je velice nebezpečné a ostatně ho zcela správně nová pravidla zakazují. Jenže jsem je k předjíždění donutil svojí pomalostí a tím zapříčiněná nehoda je moje vina a hlavně smete i mě. Přestože jsem jel "bezpečněji", "pomaleji". To tím spíš, když se za zdržovačem po dlouhém úseku bez možnosti předjet utvoří dlouhá kolona a jak se pak chaoticky někteří vzadu cpou před víc aut najednou, zatímco jiní se nemohou rozhoupat, a tak vznikají zmatky a skrumáže.

Podobně to je na přechodech pro chodce. Pojedu-li zřetelně rychle (v limitu pro daný typ vozovky), chodec ví, že nezačne přecházet a já jako řidič to vím taky. Pojedu-li podstatně pomaleji jenom proto, že zásadně jezdím pomaleji, než je běžná rychlost, chodec to neví a myslí, že jedu pomalu, abych ho pustil, nebo že hodlám zastavit z jiných důvodů a na poslední chvíli začne přecházet. Čili se vůči sobě navzájem chováme nečitelně a to je právě nebezpečné.

Tím se dostávám k tomu, co je pro bezpečnost důležité, tedy musím jet čitelně a předvídatelně, musí z mé jízdy být jasné jak, kudy a kam pojedu. To znamená, že musím včas dávat znamení směrovkou, správně se řadit do jízdních pruhů, předtím, než začnu brzdit, částečně sešlápnout brzdový pedál, aby se s předstihem rozsvítila brzdová světla, a taky jestliže hodlám jet, musím jet takovou rychlostí, aby bylo jasné, že pojedu dál a nebudu tady někde zastavovat. Doplním příklad z USA jako ideál toho, co by mělo být dosaženo. Najezdil jsem tam mnoho desítek mil v nejrůznější denní dobu a na nejrůznějších typech silnic a skutečně tam skoro neznají předjíždění - všichni jedou stejně rychle, nikdo nejede ani pomaleji, ani rychleji a předjíždět prostě není potřeba.

Další pověra praví, že autoškoly by měly lépe připravovat řidiče na skutečné ježdění. Nuže i toto je omyl. V autoškole se nikdo nikdy nemůže naučit řídit. Kdo si myslí, že je to možné nějakými opatřeními dosáhnout, je nebezpečně odtržen od reality. Je nutné nahlas a jasně zdůraznit, že autoškola dá novopečenému řidiči jen základy. Nic jiného není reálné a nezáleží na tom, jestli najede v autoškole obvyklých dvacet či třeba padesát hodin a v jakém typu vozidla. Chtít po adeptech, aby zaplatili dvě stě hodin jízd je jednak nereálné, a ani to není třeba. Daleko důležitější je absolventovi poradit, co dál.

Tedy absolvent musí vědět, že ještě nejmíň prvních pět set až tisíc kilometrů musí jezdit pod dohledem a poradenstvím zkušeného řidiče. Který je schopen předvídat situace, vysvětlovat praktické uplatnění pravidel, naučit adepta trasy, průjezdy a možnosti parkování v místech, kam se předtím nedostal a vysvětlit mu věci, které vyplynou z toho, že se s nimi právě setkají a na které by jinak nepřišla řeč, protože nikdo neví, co všechno adept neví.

Všeobecně se ví, že největší nehodovost v Evropě je u nás zapříčiněna nedostatečnou dovedností, zkušeností a praxí řidičů. A bezohledností a hulvátstvím. To jsou často právě ti, kteří nevěděli, (nebo nechtěli vědět) že mají dostatečně dlouho jezdit s někým.

Mě takhle učili jezdit dva kamarádi a naplno si uvědomuji, co všechno by mi jako řidiči chybělo, kdybych hned po autoškole jezdil jen sám.

Jako doklad toho, že to není můj soukromý názor, bych uvedl, že na vojně jsem velel četě v KŘK. Čili Krátkém řidičském kurzu. Ti nováčci, kteří přišli na vojnu s určením, že budou řidiči, už měli řidičský průkaz. Ale žádnou praxi, kde by ji nabrali. Takže už během přijímače se učili nejen pořadový krok a komínky. Prakticky denně skoro celý den jezdili po bližším a vzdáleném okolí. V kabině se všemi z nich seděli takzvaní velitelé vozu, čili zaběhnutí řidiči, kteří jim vysvětlovali co a jak. To trvalo přes dva měsíce a kdo neodjezdil bez nehody stanovený počet kilometrů (protože třeba pro nemoc jízdy zameškal), šel k pěchotě.


Co dál

Použij ikonu "ZPĚT" v horní liště, nebo zavři okno dvojhmatem Alt-F4,
nebo jdi na Jiřulkovy spisy
nebo jdi na Vlastnoruční bigbít - domácí stránku mojí kapely TYLS

Moje mailová adresa je xjim@seznam.cz
. . Tato nekomerční stránka je vytvořena ve zdrojovém kódu.