Jak vznikl název města Kralupy

O vzniku tohoto názvu jsou dvě verze.

Ta první verze praví, že král Karel IV tudy projížděl se svou dužinou a se svou první manželkou a ubytovali se v koňorestu, který tehdy ještě neodpovídal předpisům EU o hygienickém vybavení ubytovacích zařízení, zkrátka nebyla tam koupelna ani splachovací záchod.

Bylo to však přímo na břehu řeky. To geniálně využil mezinárodně proslulý architekt Mojmír Kapřický a v koňorestu naprojektoval koupelnotoaletu odplavovací. Protože její projekt odmítnul starosta Neratovic, který si projekt původně objednal, ale pak se zaleknul a jak se lidově říká, s... si do pusy, takže Neratovice už tehdy byly známým znečišťovatelem svojí vodoteče, ustanovilo se občanské sdružení za realizaci Kapřického "Oplachnice", jak se mezitím v lidovém podání začalo projektu přezdívat. Tak se jen s několikasetletým zpožděním realizovala v koňorestu "U pracesty". V jediné místnosti byla zkombinována toaleta s bidetem, ekologickou likvidací produktů metabolismu, a lázeň. Jestliže dosud obvyklý prevét byl jediným místem, kam i císař pán musí pěšky, pak Oplachnice byla jediným místem, kam i císař pán Římský a král Český (ano, ač to vypadá jako dva vladaři, šlo o Karla IV, který, jak se lidově říká, "seděl na dvou trůnech") musí veplout. Pak se posadí na třetí "TRŮN", který je celý pod hladinou, takže jak koná potřebu, o ekologickou likvidaci se okamžitě postarají kapři a silný proud, který tehdy ještě v Kralupech byl, se samočinně postará o dokonce lepší omytí, než by pracně dovedl člověk sám sobě v bidetu. Když se po této nádhené proceduře člověk vynoří, připadá si jako král. Což teprve, když se vynoří král - to si připadá jako císař. Když se vynoří císař - připadá si jako - no asi jako pako.

Nicméně na Karla IV byl velmi zvědavý profesionální (v tomto případě profesioanální) paparazík, tedy rychlo portrétista, který se někde schoval i se svými fidlátky a jakmile se objevila sledovaná víjajpí, za několik desítek vteřin namaloval kompromitující obraz. Tady se razíkovi podařilo nakreslit krále v okamžiku, kdy se snažil ponořit na podvodní trůn, a nemohl se trefit a měl přitom již potřebu velmi akutní, takže inkriminovaná malba se jmenovala "KRÁL ÚPÍ". Z toho se místními přesmyčkami a záměnami vžil název KRALUPY.

Druhá verze se téměř shoduje s tou první, jen závěr potvrzuje bdělost Karlovy bodygardedámy, tedy jeho manželky, která razíka přistihla a inkriminovaný obraz mu propíchala jehlicemi na pletení a pod hrozbou, že mu nechá utéct oko (netušil, že tím myslela oko na svetru, takže se bál o svoje výrobní prostředky), ho přinutila nakreslit nový obraz podstatně méně kompromitující: "Král u piva". Z toho se místními přesmyčkami a záměnami vžil název KRALUPY.

Jestliže tehdy do prevétu musel i císař pán pěšky a do oplachnice musel i král pán veplout, dnes již jsme v lenosti mnohem dál a mnozí lidé jsou na tom tak, že někdy musí dojít pěšky z bytu dokonce až k zaparkovanému autu. Ti pak nesmírně rádi používají drajv in toalety, které jsou u některých naftových pump, kde se při inkriminované činnosti ani nemusí vystoupit z auta.

Je tu ale ještě verze třetí, ale ta je nedoložená. Podle ní měl Karel sedm kufrů a osmý měla jeho žena. Když přijeli do koňorestu, který neměl toaletu ani koupelnu, byl dost - no řekněme to diplomaticky - mrzutý. Ale on si jako vladař mohl dovolit používat velmi nediplomatické výrazy. Když si jeho žena sundala cestovní šátek nad jeho kufrem, kde měl vzácné knihy (a kde jinde si mohla šátek sundat, když tam nebyla koupelna), naštvaně konstatoval: "To máš už zas ty krávo lupy!" Z toho se místními přesmyčkami a záměnami vžil název KRALUPY.

Podle této třetí verze pak se také dále traduje, že té noci NEBYL počat následovník trůnu, na rozdíl od verze druhé, která praví, že počat byl. Což by docela odpovídalo, neboť Karel byl po pivu unavený a jak známo, byl od narození pidlooký a ač pravák, pravou ruku měl ještě levější než levou, kdežto následovník měl oči tak bystré a tak pěkně kreslil, až to někdy i pidlookému otci připadlo poněkud - no řekněme to diplomaticky - nepřiměřené.


Co dál

Použij ikonu "ZPĚT" v horní liště, nebo zavři okno dvojhmatem Alt-F4,
nebo jdi na Jiřulkovy spisy
nebo jdi na Vlastnoruční bigbít - domácí stránku mojí kapely TYLS

Moje mailová adresa je xjim@seznam.cz
. . Tato nekomerční stránka je vytvořena ve zdrojovém kódu.