Jak vznikl název města Jihlava

V dávných dobách, kdy levobočci nyní již pradědka Čecha putovali panensky sličnou neosídlenou krajinou a hledali sobě místa nejkrásnější k vybudování svojeho působiště, nebyla zdánlivě nedotčená pustina liduprázdná. Ba nebezpečné bylo putovati samotnému jedinci. Nebyli tu sice lidožravci, ale i tehdá se vyskytovali lidé tupoduší, kteří poutníka pro nic a za nic přepadli, nezkoumajíce, zda dotyčný přepadený má vůbec něco hodnotného. Byla to obdoba dnešních vykrádačů aut, kteří vniknutím do cizího auta způsobí velké poškození jen proto, aby zjistili, že v onom autě není vůbec nic k ukradení. Tehdá ale byla jejich nebohulibá aktivita mnohem horší, protože nemohli-li lidem poškodit „jenom“ auto, poškodili celého pocestného a leckdy ho až i k smrti ubili.

Na místo, kde taková hrůzná událost čerstvě se stala, přibyla téměř již za tmy skupina levobočků obojího pohlaví. I oslovili staříka, který tu hrob pro tělo mladičké dívky kopal:

„Vážený kmete, prosím, pověz nám, jak se to tady jmenuje a co to zde se přihodilo.“

„Smrčná zve se zdejší oblast, kde zavražděné dívenky této leželo tělo a tamhle v dálce její hlava.“

A ukázal rukou směrem na jih. Bylo vidět, že stařík je již vysílen, tedy levobočci mužského pohlaví jali se kopati, aby tak stařečkovi pomohli. V hlíně kamenité špatně se kopalo a než vše dokončili a rov nad tělem navršili, byla již úplná noc. Levobočkyně i levobočata již dále jít nemohly.

Navíc jedna levobočkyně blouznila v horečce, a protože si myslela, že jsou již blízko budoucího Znojma, věštila jeho budoucí slávu:

„Můj pane, vidím okurky, vidím, pane, láky.“

Jenže když dorazili kousek od Smrčné směrem na jih do místa, které se jim k usídlení zamlouvalo, mělo to místo mnohé kvality, leč pro okurek pěstování nehodilo se nikterak. Přenechali tedy založení Znojma, města kyselých okurek jiné skupině levobočků. Domy svoje, které zde kousek jižně od Smrčné vybudovali, na počest druhé části věštby nazvali „paneláky“. Město pak nazvali Jihlava podle staříkovy informace: „Tamhle v dálce je Jihlava.“


Co dál

Použij ikonu "ZPĚT" v horní liště, nebo zavři okno dvojhmatem Alt-F4,
nebo jdi na Jiřulkovy spisy
nebo jdi na Vlastnoruční bigbít - domácí stránku mojí kapely TYLS

Moje mailová adresa je xjim@seznam.cz
. . Tato nekomerční stránka je vytvořena ve zdrojovém kódu.