Jak vznikl název pohoří Jeseník

V dávných dobách, kdy češi teprve začali osídlovat naši nynější domovinu a toto pohoří dosud nemělo český název a ten původní jsme neznali, protože jsme se s Kelty, kteří tu bydleli předtím, neuměli domluvit, kráčel po lesní cestě unavený poutník. Bylo k večeru a tak byl rád, když potkal místního poustevníka a mohl se ho zeptat, kde by mohl přenocovat beze strachu z vlků a rysů. Poustevník ukázal rukou po cestě dál, kde se rýsovalo (dosud bezejmenné) pohoří a řekl: “Tam asi za tři sta sáhů je doprava cesta k jezírku a kousek dál rovně je seník. Tam poklidně spočineš ke spánku.” Poutník poděkoval, ale nepochopil, že má napřed odbočit a pak rovně, šel jen rovně, minul jezírko a došel až k pohoří. Tam potkal rodinku, která hledala místo, kde by se usídlili. Připojil se k nim, a když se ho ptali, jak se to tady jmenuje, řekl jim o poustevníkovi, který mu ukazoval, že po cestě dál je jezírko a ještě dál Jeseník, čím zřejmě myslel právě toto pohoří. Usídlili se tam a z jejich ústního podání se časem místními přesmyčkami a záměnami ustálilo pro pohoří jméno Jeseník.


Co dál

Moje mailová adresa je xjim@seznam.cz
. . Tato nekomerční stránka je vytvořena ve zdrojovém kódu.