V této souhrnné etymologické stuii přináším celkem čtyři etymologické studie, které však jsem nevynašel já, ale jiní badatelé. Já je tady cituji ve své volné úpravě. (No tak dobře, ve svévolné úpravě.)

Jak vznikl název města Beroun

Když král a císař Karel IV oznámil, že se na lovecké výpravě zastaví v tehdy ještě bezejmenné osadě na úbočí Brd, nezbývalo mnoho času na přichystání slavného uvítání. Staršina osady nahonem sehnal dva mládence se sekyrami, aby vyhotovili z polen u vjezdu do osady nápis:”Vítej nám” Jenže dva místní dědkové, kteřížto písmen neznali, jsouce negramotnými, viděli prostě polena a jali se je odnášet domů na zatopení, právě když Karel IV přijížděl. Uvidědvši jich berků hamižných, mocným hlasem pravil: “Berou N“, neb právě z této písmeny pobertové polena rozebírali a odnášeli. Z toho se časem místními přesmyčkami a záměnami ustálilo jméno Beroun.

Jak vznikl místní název Nebozízek

Když budoucí král a císař Karel IV coby malé pimprle šel procházkou se svojí nanou po petřínské stráni, právě kolem polední doby dosícili tehdy ještě bezejmenný hostinec. Že měl hlad, zašli dovnitř a hostinský se s velikou úctou ptal vzácného hosta, co by si tak přál dostat k jídlu. Karel IV chvilku váhal a pak řekl: “Kuze, nebo zízek.” Neuměl ještě vyslovit hlásku ř. Z této věty, kterou si dal hostinský na vděčnou památku na vzácnou návštěvu vyhotovit nad dveřmi do kuchyně, se časem místními přesmyčkami a záměnami ustálilo jméno Nebozízek.

Jak vznikl místní název Na Valdeku

Když král a císař Karel IV odpočíval v oboře na kopci nad Prahou a ležel na dece, uviděl překrásného motýla a chtěl ho chytit pro Elišku jako dar. Běžel za ním ale nechytil ho. Když se pak vracel ke své dece, zřel, že poberta jakýs deku balí a odnáší. Mocným hlasem pravil: “Naval deku, to je moje spočinutí!” Místní poustevník toho slyšel, a když pak dal Karel IV na onom místě vystavěti Nové město pražské, stal se poustevník majitelem pozemku onoho a z mocnářova zvolání, které si byl poustevník pamatoval, a pro hostinec, kterýž tam zřídil, a nad jeho vstupem dal nadpisem vyhotovit, se časem místními přesmyčkami a záměnami ustálilo jméno Na Valdeku (to je moje spočinutí!). Je tu také několik druhých verzí, které vznik názvu odvzují od německého "Wald Ecke". Ta nejpravděpodobnější všaak byla z učebnic etymologie Karlem IV pečlivě odstraněna a dochovala se pouze v ústním podání. Podle této verze se tu Kare IV pokoušel hrát na lesní roh - tedy Wald Ecke. Přitom se mu povedlo se dostat do stavu dnes nazývanému "holotropní dýchání". Tento stav je typický velmi zbystřeným vnímáním a skutečně tak si Kare IV konečně uvědomil, jak je jeho následník trůnu odlišný od svého zákonitého otce. Tehdy pětiletý následník si totiž všmnul, jak z rozsáhlých vinohradů při některý tónech otcova lesního rohu zoufale mizí špačci, tito škůdci úrody, ani nejsou schopni letu, podají k zemi a hopsají směrem do pryč a snaží se zacpat si hlavu křídly. Ti, kteří si nestihli hlavu včas zacpat, zůstávají bezmocně ležet. Což on - Karel IV - vůbec neviděl. To mohlo mít jediné vysvětlení, že on - Karel IV - je jen otcem vlasti, nikoli otcem následníka. Což je nutno zatlouct, tedy nepřiznat. A taky je nutno zatlouct, že troubí na lesní roh tak strašně, že to zabíjí. Je sice žádoucí špačky z vinic odhánět, ale nikdo to už nedokázal po Karlovi IV zopakovat. Takže celá tato druhá verze je nejspíš bleskový výmysl. Jiná druhá verze je poněmčenecká a praví se v ní cosi o lesním zákoutí, které si oblíbil jakýsi Franz Josef, což je také bezesporu blud, neboť v době Franz Josefa tam už dávno stály Královské Vinohrady, tedy domy a ulice, kdeže les.

Jak vznikl název města Litomyšl

Když Karel IV. putoval na koni českými hvozdy, praskly mu kšandy i zastavil a pravil: "Líto mi šle!" Na památku této neblahé události vzniklo na onom, tehdy bezejmenném místě město, v jehož názvu se tento výrok Otce vlasti zachoval do dnešních časů v podobě Litomyšl.


Co dál

Použij ikonu "ZPĚT" v horní liště, nebo zavři okno dvojhmatem Alt-F4,
nebo jdi na Jiřulkovy spisy
nebo jdi na Vlastnoruční bigbít - domácí stránku mojí kapely TYLS

Moje mailová adresa je xjim@seznam.cz
. . Tato nekomerční stránka je vytvořena ve zdrojovém kódu.